Regulamin

 OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 

 1.12.2019 r.

 1. Postanowienia Wstępne1.1 Treść poniższych ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez Brand Boosters Sp. z o.o. REGON:381327438, NIP:1132983052, KRS: 0000748844, zarejestrowaną przy ul. Wandy 11a/2, 03-949 w Warszawie, zwaną dalej „Firma”

1.2 Firma świadczy Usługi dla Klienta w oparciu o Pakiety Marketingowe.

 

1.3 Firma świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje, iż działania Firmy nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu.1.4. W trakcie trwania kampanii Firma będzie monitorowała przebieg Usług i modyfikowała ich parametry w granicach Umowy i specyfikacji Pakietu Marketingowego tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry, w szczególności Budżet


.

1.5 Firma jest zobowiązana do zrealizowania wszystkich świadczeń zawartych w wybranym przez Klienta Pakiecie Marketingowym. Czas na realizację świadczeń jest rozłożony na cały okres obowiązywania umowy przy czym Firma jest zobowiązana do świadczenia usług na rzecz Klienta w każdym miesiącu współpracy.

 1. Pakiety Marketingowe a) Boost Communication– w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:

 1. Założenie jednego kanału w Social Media

 2. Prowadzenie jednego kanału w Social Media – 8 postów miesięcznie

 3. Grafiki do postów w social mediach
 oraz do reklam w social mediach
 4. Analiza SEO
 oraz działań marketingowych
 5. Uruchomienie analityki strony

 6. Strategia marketingowa

 7. Raportowanie

 8. Prowadzenie kampanii w wybranym przez klienta kanale social media. 
 9. Zbudowanie lejka sprzedażowego w oparciu o marketing automation uwzględniającego pop-up i autoresponder

 b) Boost Sales– w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:


 1. Strona internetowa - landing page sprzedażowy (raz na 3 miesiące)

 2. Jeden artykuł miesięcznie

 3. Social Media – 12 postów

 4. Prowadzenie wizerunkowej kampanii reklamowej w Social Media
, 
 5. Prowadzenie sprzedażowej kampanii reklamowej w Social Media oraz na życzenie klienta w sieci reklamowej Google
 6. Remarketing

 7. Zbudowanie lejka sprzedażowego w oparciu o marketing automation

 8. Email Marketing
 9. Grafiki do wszystkich postów w social media
 i treści reklamowych
 10. Analiza SEO
 oraz działań marketingowych
 11. Uruchomienie analityki strony

 12. Raportowanie

 c) Boost Business– w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:


 1. Wszystko z pakietu Boost Sales

 2. Wysyłka informacji prasowej
 3. Prowadzenie kampanii reklamowej Google Ads 
(reklama banerowa oraz reklama YouTube)
 4. Raz na kwartał przygotowanie e-booka lub zorganizowanie webinaru

 5. Stworzenie BOT w social mediach
 6. Doradztwo – 2 godziny doradztwa sprzedażowo/marketingowego


 d) Boosters Trial – w ramach niniejszego pakietu Firma zobowiązuje się w ciągu dwóch tygodni do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:


 1. Prowadzenie jednego kanału w social mediach i stworzenie 4 postów
 2. Prowadzenie kampanii reklamowej w Social Mediach o wartości 100 zł. Budżet reklamowy jest uwzględniony w kwocie netto pakietu
 3. Analiza SEO
 4. Doradztwo Marketingowo Sprzedażowe
 5. Zestaw dobrych praktyk (e-book)
 6. Przykłady materiałów

 e) Pakiety specjalne – ramach niniejszego zestawu, Firma zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług w ramach jednego lub więcej pakietów wybranych przez klienta:


 1. E-commerce Master
 • Strategia marketingowa – lejek sprzedażowy
 • Prowadzenie jednego kanału w Social Media – 8 postów miesięcznie
 • Prowadzenie wizerunkowej kampanii reklamowej w Social Media
 • Prowadzenie sprzedażowej kampanii reklamowej w Social Media
 • Sprzedaż z katalogu i remarketing
 • Ratowanie porzuconych koszyków
 • Konfiguracja Pixela Facebook oraz Google Analitics
 • Exit PopUp
 1. E-Commerce Master Plus 
 • Wszystko z pakietu E-Commerce Master
 • Dodatkowe kampanie sprzedażowe w Social Mediach
 • Kampania Sprzedażowa w Google Merchant Center
 • Remarketing w sieci reklamowej Google
 • Marketing Automation
 • UpSelling oraz DownSelling
 • Landing Page - strona sprzedażowa
 • Jeden artykuł miesięcznie lub opisy produktowe

     3. Leads Master

 • Landing Page - strona sprzedażowa
 • Kampania wizerunkowa w Social Media
 • Kampania leadowa w Social Media
 • Remarketing
 • Pop-Up i Autoresponder
 • Grafika do tworzonych reklam


     4. Leads Master Plus

 • Wszystko z pakietu Leads Master
 • Kampania reklamowa w sieci Google
 • Marketing Automation
 • Maile transakcyjne
 • Jeden artykuł miesięcznie
 • Lead Nutrition - newsletter


     5. Social Master

 • Konfiguracja lub założenie profilu firmowego
 • Prowadzenie jednego kanału w Social Media – 12 postów miesięcznie
 • Grafika do tworzonych postów
 • Biuro Obsługi Klienta do 20 wiadomości lub komentarzy


     6. Social Master Plus

 • Konfiguracja lub założenie dwóch profili firmowych
 • Prowadzenie dwóch kanałów w Social Media – 16 postów miesięcznie
 • Wizerunkowa kampania reklamowa w Social Mediach
 • Grafika do tworzonych postów i reklam
 • Automatyczne Biuro Obsługi Klienta
 do 40 użytkowników         3. Obowiązki Klienta

 3.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za Usługi Firmy oraz współdziałać z przy świadczeniu Usług.


3.2. Klient udziela Firmie na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych Firmie materiałów, znaków towarowych lub sloganów w celu świadczenia Usług i zobowiązuje się ich nie ograniczać w żaden sposób przez czas konieczny do realizacji przedmiotu umowy.


3.3. Klient zapewni Firmie, na czas trwania Umowy, dane dostępowe dotyczące Stron/Kont zewnętrznych Klienta. 
3.4. Klient jest zobowiązany do akceptowania materiałów przygotowanych przez Firmę w ciągu 72h od chwili dostarczenia. Po upłynięciu tego terminu i braku zgłaszanych uwag przez Klienta, uznaje się, że klient wyraził tzw. "milczącą zgodę" i Firma ma prawo do publikacji przesłanych materiałów bez pisemnej akceptacji Klienta by utrzymać ciągłość realizacji świadczeń.

 1. Wynagrodzenie Firmy4.1. Firmie z tytułu świadczonych usług przysługuje wynagrodzenie, w wysokości uzależnionej od wybranego Pakietu Marketingowego oraz okresu obowiązywania umowy:

a) Umowa na czas określony, 6 miesięcy:

 1. Pakiet Boost Communication – 999 zł netto / miesięcznie

 2. Pakiet Boost Sales – 1 799 zł netto / miesięcznie

 3. Pakiet Boost Business – 2699 zł netto / miesięcznie

 4. Pakiet E-Commerce Master - 1199 zł netto / miesięcznie
 5. Pakiet E-Commerce Master Plus - 1899 zł netto / miesięcznie
 6. Pakiet 
Lead Master - 999 zł netto / miesięcznie
 7. Pakiet Lead Master Plus - 1499 zł netto / miesięcznie
 8. Pakiet Social Master - 699 zł netto / miesięcznie
 9. Pakiet Social Master Plus - 999 zł netto / miesięcznie

b) Umowa na czas określony, 3 miesiące:

 1. Pakiet Boost Communication – 1149 zł netto / miesięcznie

 2. Pakiet Boost Sales – 2069 zł netto / miesięcznie

 3. Pakiet Boost Business – 3104 zł netto / miesięcznie

 4. Pakiet E-Commerce Master - 1379 zł netto / miesięcznie
 5. Pakiet E-Commerce Master Plus - 2184 zł netto / miesięcznie
 6. Pakiet 
Lead Master - 1149 zł netto / miesięcznie
 7. Pakiet Lead Master Plus -  1724 zł netto / miesięcznie
 8. Pakiet Social Master - 804 zł netto / miesięcznie
 9. Pakiet Social Master Plus - 1149 zł netto / miesięcznie

c) Boosters Trial 199 zł netto /miesięcznie. Współpraca w ramach pakietu jest zawierana na 14 dni. Kwota 199 zł netto uwzględnia 100 zł netto budżetu reklamowego

 4.2 Do wynagrodzenia Firmy, w każdym miesiącu zostanie doliczony ustalony przez klienta w panelu użytkownika budżet reklamowy, który zostanie wydany na realizację kampanii zgodnych z pakietem wybranym przez Klienta. 


4.3. Wynagrodzenie i budżet reklamowy zostaną powiększone o podatek VAT – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami podatkowymi.


4.4. Dodatkowe usługi Firmy, które nie zostały wymienione w Pakiecie Marketingowym (jeżeli takie zaistnieją), będą świadczone przez Firmę na podstawie każdorazowych pisemnych zleceń Klienta określających rodzaj usługi jaka ma być wykonana, termin jej realizacji, uzgodnione wynagrodzenie Firmy oraz warunki płatności.


4.5. Wynagrodzenie pobierane jest w modelu automatycznej subskrypcji, z góry za miesiąc, poprzez podpięcie przez Klienta karty płatniczej na stronie Firmy.


4.6. W przypadku upłynięcia terminu ważności podpiętej karty lub odrzuconej płatności, Klient zobowiązany jest do podpięcia nowej karty w terminie 3 dni roboczych.


4.7. W przypadku braku płatności powyżej 24 godzin od upłynięcia terminu, Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Klienta. 


4.8 Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.


4.9 Reklamacje prosimy kierować pod adres mailowy reklamacje@brand-boosters.com

4.10 Brak realizacji świadczeń w trakcie okresu zawieszenia współpracy z winy Klienta, nie jest podstawą do nieopłacenia przez Klienta wybranego w procesie rejestracji Pakietu Marketingowy

4.11 Niewykorzystany przez Klienta budżet reklamowy, o którym mowa w punkcie 4.2, w przypadku zakończenia współpracy Klienta z Firmą pozostaje przypisany do konta użytkownika Klienta przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia współpracy. W okresie 12 miesięcy Klient może zlecić Firmie wykonanie kampanii w ramach pozostawionego budżetu.

4.12 W przypadku przekroczenia przez Klienta maksymalnej wysokości budżetu reklamowego, która została opisana w punkcie 6. Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, do wynagrodzenia Firmy zostanie doliczona prowizja w wysokości 15% od nadwyżki budżetu reklamowego.

 1. Raportowanie, komunikacja z Firmą 5.1. Firma zobowiązuje się dostarczać Klientowi raport z realizacji świadczonych Usług. Raport będzie wysyłany w drodze elektronicznej 10 dni po zakończeniu miesiąca współpracy.


5.2. Firma zapewnia Klientowi dostęp do panelu użytkownika (dalej: „panel”) na stronie internetowej Firmy. Strony zgodnie ustalają, że panel jest głównym kanałem komunikacji.


5.3. Klient do każdej z wykonanych Usług może bezpłatnie w ciągu 48h od otrzymania materiałów zgłosić jedną rundę poprawek. Każda kolejna poprawka jest wyceniana zgodnie ze stawką godzinową w wysokości 100 zł netto. 1. Prowadzenie kampanii reklamowych Google Ads, social media 6.1. W przypadku zlecenia prowadzenia kampanii w ramach usługi Google Ads i/lub w portalach social media, Klient określa wartość budżetu do wykorzystania na początku współpracy. Budżet nie jest zawarty w żadnym z Pakietów Marketingowych.


6.2. Klient na koniec każdego miesiąca może zmienić wysokość budżetu. 6.3 W ramach pakietów marketingowych firma określiła maksymalną wysokość budżetów reklamowych netto. 

a) Boost Communication - limit 2000 zł netto

b) Boost Sales - limit 6000 zł netto

c) Boost Busines - limit 15000 zł netto

d) Lead Master - limit 2000 zł netto

e) Lead Master plus - limit 6000 zł netto

f) E-commerce Master - limit 5000 zł netto

g) E-commerce Master Plus - limit 10000 zł netto

h) Social Master Plus - limit 2000 zł netto

 1. Gwarancja

7.1. W trakcie obowiązywania umowy Firma może udzielić Klientowi comiesięcznej gwarancji na pozyskanie określonej liczby leadów – tj. potencjalnych klientów. W przypadku udzielenia gwarancji kwota netto pakietu jest podniesiona o 50%.

7.2. Gwarancja jest ustalana z każdym Klientem indywidualnie przed rozpoczęciem świadczenia usług pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

7.3 Leady są dostarczane przez Firmę Klientowi w drodze realizowania kampanii marketingowych z wykorzystaniem Social Media, Marketing Automation, sieci Google oraz strony internetowej Klienta.

7.4. W przypadku braku realizacji celu zapisanego w gwarancji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z prowadzeniem działań reklamowych w danym okresie rozliczeniowym w zależności od wybranego pakietu. Tj:

 1. a) Boost Communication – zwrot 499 zł netto
 2. b) Boost Sales – zwrot 899 zł netto
 3. c) Boost Boosiness – 1499 zł netto
 4. d) Szyty na miarę – 50% wartości pakietu (cena netto)
 1. Okres świadczenia usług

8.1. Klient może skorzystać z następujących okresów świadczenia usług marketingowych:


a) Umowa na okres 6 miesięcy 


b) Umowa na okres 3 miesięcy


c) Umowa na okres 2 tygodni obowiązująca wyłącznie dla Pakietu Boosters Trial

8.2. W przypadku braku oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług przedstawionego w wersji pisemnej i dostarczonego w dowolnej formie do siedziby rejestrowej Firmy do ostatniego dnia obowiązywania umowy, umowa określona w pkt. 8.1. „a” oraz 8.1. "b", przechodzi w umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

8.3 Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy na czas określony, pod rygorem uiszczenia kary umownej uzależnionej od okresu pozostającego do zakończenia umowy oraz od wybranego pakietu marketingowego. Zgodnie z następującymi widełkami:

 • 5 miesięcy do zakończenia obowiązywania umowy - Czterokrotność (400%) wartości brutto wybranego pakietu marketingowego
 • 4 miesiące do zakończenia obowiązywania umowy - Trzykrotność (300%) wartości brutto wybranego pakietu marketingowego
 • 3 miesiące do zakończenia obowiązywania umowy - Dwukrotność (200%) wartości brutto wybranego wybranego pakietu marketingowego
 • 2 miesiące do zakończenia obowiązywania umowy - Jedno i półkrotność (150%) wartości brutto wybranego pakietu marketingowego 
 • 1 miesiąc do zakończenia obowiązywania umowy - 80% wartości brutto wybranego pakietu marketingowego

8.4 W przypadku braku płatności opłaty abonamentowej przez Klienta, powyżej 7 dni od upłynięcia terminu, Firma ma prawo do rozwiązania umowy z Klientem w trybie natychmiastowym oraz do naliczenia kary umownej w wysokości opisanej w punkcie 8.3

 1. Poufność9.1 Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zasad wzajemnej współpracy, związanych z działalnością przedsiębiorstwa i tajemnicą handlową. Zobowiązanie niniejsze nie jest ograniczone w czasie.


9.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakterystykę, funkcjonalności produktów, usług promowanych przez Firmę oraz za wszelkie informacje przekazane Firmie.


9.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania, informacje, kampanie mogące wprowadzić w błąd potencjalnego konsumenta produktów, usług Klienta, o ile były one zaakceptowane przez Klienta. 1. Zmiana Ogólnych Warunków Świadczenia Usług10.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.


10.2. W przypadku zmiany OWŚU, Firma na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji, powiadomi wszystkich Klientów drogą elektroniczną. 


10.3. Zmiana regulaminu, nie uprawnia Klienta do wypowiedzenia umowy, na warunkach innych niż określone w OWŚU – pod warunkiem, że cena oraz zakres świadczonych usług przez Firmę, nie ulegnie zmianie. 
 1. Postanowienia końcowe11.1. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów wynikłych z postanowień niniejszej umowy


11.2. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, Strony poddadzą go rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Firmy.