Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma Brand Boosters Sp. z o.o. REGON:381327438, NIP:1132983052, KRS: 0000748844, zarejestrowaną przy ul. Aleja Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 w Warszawie

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO:

a) w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Brand Boosters zapytanie,
b) do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Brand Boosters, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
c) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Dane osobowe Klienta takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i adres e-mail będą przechowywane przez Administratora od momentu ich powierzenia przez Klienta do momentu cofnięcia przez Klienta zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.